Thiết kế website Cần Thơ 0963 64 24 26            

SỰ KHÁC NHAU GIỮA PHP7 VÀ PHP5

SỰ KHÁC NHAU GIỮA PHP7 VÀ PHP5

Sự khác biệt giữa PHP5 và PHP7 là một câu hỏi phổ biến luôn được hỏi trong các cuộc phỏng…

BĂNG THÔNG LÀ GÌ?

BĂNG THÔNG LÀ GÌ?

Thuật ngữ băng thông mang ý nghĩa kỹ thuật nhưng kể từ khi internet phổ biến, nó thường được…

VPS HOSTING LÀ GÌ

VPS HOSTING LÀ GÌ

VPS là viết tắt của Máy chủ riêng ảo - Virtual Private Server. Lưu trữ VPS là một trong những…

HTTPS VÀ HTTP KHÁC NHAU THẾ NÀO ?

HTTPS VÀ HTTP KHÁC NHAU THẾ NÀO ?

HTTP là viết tắt của Hypertext Transfer Protocol. Khi bạn nhập http:// vào thanh địa chỉ phía trước tên…

  MENU