Thiết kế website Cần Thơ 0963 64 24 26            

Ngày đăng: 17-10-2023   Đã xem: 220

Các bản cập nhật quan trọng của Google năm 2023


Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, Google đã có nhiều cập nhật các thuật toán quan trọng. Chúng ta cùng nhìn lại các bản cập nhật trong quá khứ và hiện tại hiện nay Google đang vẫn tiếp tục cập nhật tháng 09/2023, tháng 10/2023. Việc cập nhật này có những tác động rất lớn đến quá trình SEO website lên top Google tại Cần Thơ và SEO website lên top tại Google của Việt Nam.

Các bản cập nhật quan trọng của Google năm 2023

Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, Google đã có nhiều cập nhật các thuật toán quan trọng. Chúng ta cùng nhìn lại các bản cập nhật trong quá khứ và hiện tại hiện nay Google đang vẫn tiếp tục cập nhật tháng 09/2023, tháng 10/2023. Việc cập nhật này có những tác động rất lớn đến quá trình SEO website lên top Google tại Cần Thơ và SEO website lên top tại Google của Việt Nam.


Tháng 12 năm 2022 - Tháng 1 năm 2023: Cập nhật nội dung hữu ích & Cập nhật thư rác liên kết
Mục tiêu: Nâng cao tín hiệu của Google đối với nội dung dành cho con người so với nội dung dành cho con người và công cụ tìm kiếm.
Kết quả: Tác động lớn đến hiệu suất trang web và tạo ra một trong những đợt loại bỏ liên kết spam lớn nhất từ một bản cập nhật trong nhiều năm.
Tháng 2 năm 2023: Cập nhật đánh giá sản phẩm
Mục tiêu: Loại bỏ các đánh giá tóm tắt nội dung mỏng.
Kết quả: Được ưu tiên đánh giá dựa trên kinh nghiệm hoặc nghiên cứu thực tế.
Tháng 2 năm 2023: Thay đổi về tính điểm của Google Chrome Lighthouse 10
Mục tiêu: Đã xóa Thời gian tương tác (TTI) để cung cấp cho người dùng thông tin chính xác hơn số liệu UX về tốc độ trang để khuyến khích nhà xuất bản giảm lượng JavaScript được thêm vào trang web của họ.
Kết quả: Tăng điểm thông tin chi tiết về tốc độ trang cho 90% số trang.
Tháng 3 năm 2023: Cập nhật cốt lõi
Mục tiêu: Khen thưởng và ưu tiên nội dung hiển thị E-E-A-T và cung cấp
UX chất lượng cao.
Kết quả: Sự biến động đáng kể về thứ hạng so với bản cập nhật cốt lõi từ
Tháng 9 năm 2022.
Tháng 3 năm 2023: Ra mắt AI Chatbot Bard
Mục tiêu: Nói lên mức độ ưu tiên của Google đối với chức năng do AI cung cấp.
Kết quả: Đổi mới trọng tâm vào việc tích hợp AI trong tìm kiếm, trang web
quản lý, phân tích và hơn thế nữa.


ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Tháng 4 năm 2023: Cập nhật đánh giá
Mục tiêu: Mở rộng các chính sách và nguyên tắc đánh giá chặt chẽ hơn để bao gồm các bài viết, bài đăng trên blog hoặc nội dung độc lập khác của bên thứ nhất có mục đích
đưa ra đánh giá, ý kiến, khuyến nghị, v.v.
Kết quả: Được ưu tiên đánh giá dựa trên kinh nghiệm hoặc nghiên cứu thực tế.
Ngày 1 tháng 7: Ngày chính thức đầu tiên của GA4.
Mục tiêu: Ngăn Universal Analytics thu thập dữ liệu vào ngày 1 tháng 7 để hoàn thành
khởi chạy GA4.
Kết quả: Để được quyết định xem nó sẽ tác động như thế nào đến việc phân tích hiệu suất trang web,
báo cáo và tối ưu hóa.
Tháng 8 năm 2023: Cập nhật cốt lõi
Mục tiêu: Tiếp tục quỹ đạo đã thấy với Bản cập nhật cốt lõi tháng 3 bằng cách khen thưởng
các trang web phù hợp với E-E-A-T cũng cung cấp UX chất lượng cao.
Kết quả: Nó đã hoàn thành triển khai vào ngày 7 tháng 9. Thời gian sẽ nói lên toàn bộ tác động
của bản cập nhật này trên bảng xếp hạng.


Từ khóa: seo web lên top Google tại Cần Thơ, các bản cập nhật Google SEO tại Cần Thơ, bản cập nhật Google update mới nhất

  MENU