Thiết kế website Cần Thơ 0963 64 24 26            

Ngày đăng: 09-11-2023   Đã xem: 159

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TRẢI NGHIỆM TRANG ĐỂ CÓ WEB TỐT HƠN


Trong những năm gần đây, Google đã bổ sung nhiều tiêu chí trải nghiệm người dùng, chẳng hạn như tốc độ tải trang và tính thân thiện với thiết bị di động để làm các yếu tố cho kết quả xếp hạng. Đầu tháng này, nhóm Chrome đã công bố Core Web Vitals, một tập hợp các chỉ số liên quan đến tốc độ, khả năng phản hồi và độ ổn định/load hình ảnh, để giúp chủ sở hữu trang web đo lường trải nghiệm người dùng trên web.

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TRẢI NGHIỆM TRANG ĐỂ CÓ WEB TỐT HƠN

Trong những năm gần đây, Google đã bổ sung nhiều tiêu chí trải nghiệm người dùng, chẳng hạn như tốc độ tải trang và tính thân thiện với thiết bị di động để làm các yếu tố cho kết quả xếp hạng. Đầu tháng này, nhóm Chrome đã công bố Core Web Vitals, một tập hợp các chỉ số liên quan đến tốc độ, khả năng phản hồi và độ ổn định/load hình ảnh, để giúp chủ sở hữu trang web đo lường trải nghiệm người dùng trên web.

Giới thiệu về Công cụ PageSpeed Insight của GooglePageSpeed Insights phân tích các trang web dựa trên URL mà người dùng nhập vào. Nó đo lường hiệu suất của một trang web về việc sử dụng thiết bị di động và máy tính để bàn, tìm nạp URL. Nó xác định xem trang có áp dụng các quy tắc tốc độ và các phương pháp tốt nhất hay không và cho điểm tùy thuộc vào cách trang. Thang điểm nằm trong khoảng từ 0 đến 100, với 100 là điểm tốt nhất.

 

Công cụ sẽ cho điểm dựa trên các tiêu chuẩn sau: Số lần chuyển hướng trang đích. Có bật tính năng nén hay không. Thời gian phản hồi của máy chủ. Tận dụng bộ nhớ đệm của trình duyệt. Tài nguyên giảm thiểu. Hình ảnh được tối ưu hóa. CSS được tối ưu hóa. Mức độ ưu tiên của nội dung hiển thị. Sự hiện diện của JavaScript chặn hiển thị. Việc sử dụng các tập lệnh không đồng bộ.


Nói chung, các trang web nên tránh các plugin, sử dụng kích thước phông chữ dễ đọc xuyên suốt và có các khung nhìn được định cấu hình để có khả năng sử dụng tối đa. 


Công cụ PageSpeed Insight sẽ hạ điểm các trang web không tuân theo các tiêu chuẩn được chấp nhận cho các trang web dành cho thiết bị di động và máy tính để bàn hiện đại. 
Khi các tiêu chuẩn này thay đổi, quản trị viên trang web sẽ cần cập nhật trang web của họ để có các phương pháp hay nhất về SEO mới nhất. Tiếp tục kiểm tra điểm Tốc độ trang của bạn theo định kỳ để đảm bảo bạn vẫn đáp ứng các yêu cầu mới nhất.

 


Từ khóa: CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TRẢI NGHIỆM TRANG ĐỂ CÓ WEB TỐT HƠN

  MENU