Thiết kế website Cần Thơ 0963 64 24 26            

Ngày đăng: 09-11-2023   Đã xem: 156

Cấu hình máy chủ cần thiết để chạy CodeIgniter 4


CodeIgniter ban đầu được phát triển bởi EllisLab.Framework này được viết để gia tăng hiệu suất hoạt động trên thực tế, với nhiều thư viện lớp ban đầu, trình trợ giúp và hệ thống con được mượn từ cơ sở mã của ExpressionEngine.

Cấu hình máy chủ cần thiết để chạy CodeIgniter 4

Yêu cầu máy chủ

Phiên bản PHP 7.2 hoặc mới hơn là bắt buộc, với phần mở rộng * intl * và * mbstring * được cài đặt.

Các phần mở rộng PHP sau nên được bật trên máy chủ của bạn: php-json, php-mysqlnd, php-xml

Để sử dụng CURLRequest, bạn sẽ cần cài đặt libcurl.

Cần có cơ sở dữ liệu cho hầu hết các lập trình ứng dụng web. Các cơ sở dữ liệu hiện được hỗ trợ là:

MySQL (5.1+) thông qua trình điều khiển MySQLi
PostgreSQL thông qua trình điều khiển Postgre
SQLite3 thông qua trình điều khiển SQLite3
Không phải tất cả các trình quản lý đều có thể được chuyển đổi / viết lại cho CodeIgniter 4. Danh sách dưới đây cho thấy những cái nổi bật.

MySQL (5.1+) thông qua trình điều khiển pdo.
Oracle thông qua trình điều khiển oci8 và pdo.
PostgreSQL qua trình điều khiển pdo.
MS SQL thông qua trình điều khiển mssql, sqlsrv (chỉ phiên bản 2005 trở lên) và pdo.
SQLite thông qua trình điều khiển sqlite (phiên bản 2) và pdo.
CUBRID thông qua trình điều khiển cubrid và pdo.
Interbase / Firebird thông qua trình điều khiển ibase và pdo.
ODBC thông qua trình điều khiển odbc và pdo (bạn nên biết rằng ODBC thực sự là một lớp trừu tượng)

Độ tin cậy

CodeIgniter ban đầu được phát triển bởi EllisLab.Framework này được viết để gia tăng hiệu suất hoạt động trên thực tế, với nhiều thư viện lớp ban đầu, trình trợ giúp và hệ thống con được mượn từ cơ sở mã của ExpressionEngine. Trong nhiều năm, nó được EllisLab, Nhóm Phát triển ExpressionEngine và một nhóm các thành viên cộng đồng gọi là Nhóm Phản ứng (Reactor Team), phát triển và duy trì trong nhiều năm.

Vào năm 2014, CodeIgniter được Viện Công nghệ British Columbia mua lại và sau đó được chính thức công bố là một dự án do cộng đồng duy trì.

Vào năm 2019, CodeIgniter Foundation được thành lập để cung cấp một hình thức quản lý vĩnh viễn tách biệt với bất kỳ tổ chức nào khác để giúp đảm bảo tương lai của framework này.


Từ khóa: Cấu hình máy chủ cần thiết để chạy CodeIgniter 4

  MENU