Thiết kế website Cần Thơ 0963 64 24 26            

Ngày đăng: 09-11-2023   Đã xem: 160

CẤU TRÚC NỘI DUNG 1 TRANG LANDING PAGE CẦN CÓ


Dòng tiêu đề phụ cung cấp nhiều chi tiết hơn về dòng tiêu đề thường ngắn và mơ hồ thu hút sự chú ý của người đọc ngay từ đầu. Tiêu đề phụ trở nên đặc biệt quan trọng trong trường hợp tiêu đề vui tươi hoặc gây tranh cãi vì chúng có thể làm rõ và mở rộng ý chính. Dòng tiêu đề phụ cũng cung cấp một cơ hội khác để sử dụng từ khóa chính mà chúng ta mong muốn khách hàng gõ trên Google ra chúng ta.

CẤU TRÚC NỘI DUNG 1 TRANG LANDING PAGE CẦN CÓ

Dòng tiêu đề phụ, Tuyên bố củng cố và Lập luận kết thúc

Dòng tiêu đề phụ cung cấp nhiều chi tiết hơn về dòng tiêu đề thường ngắn và mơ hồ thu hút sự chú ý của người đọc ngay từ đầu. Tiêu đề phụ trở nên đặc biệt quan trọng trong trường hợp tiêu đề vui tươi hoặc gây tranh cãi vì chúng có thể làm rõ và mở rộng ý chính. Dòng tiêu đề phụ cũng cung cấp một cơ hội khác để sử dụng từ khóa chính mà chúng ta mong muốn khách hàng gõ trên Google ra chúng ta.

Câu lệnh củng cố (lời kêu gọi hành động - CTA) là một tiêu đề khác xuất hiện ở nửa dưới trang của bạn. Vì hầu hết mọi người chỉ quét trang đích của bạn, phông chữ lớn hơn sẽ nổi bật và thu hút sự chú ý của họ. Ở đây rất hoan nghênh các tuyên bố tóm tắt và nhấn mạnh thông điệp chính và từ khóa của trang đích của bạn.

Nếu trang đích của bạn đủ ngắn để dòng tiêu đề của bạn luôn hiển thị, thì không cần kết hợp tiêu đề chính, tiêu đề phụ; tuy nhiên, chúng rất có lợi khi trang đích của bạn dài ra.

Gia tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng với landing page - Web Đẹp Bình Dương

 

Ảnh chính và ảnh tiêu đề

Điều chỉnh tên tệp của hình ảnh và kết hợp một từ khóa cần thiết phù hợp với tối ưu hóa trên trang của toàn bộ trang. Chú ý đến thẻ alt của hình ảnh và đảm bảo rằng thẻ đó thể hiện nội dung của hình ảnh.

Ưu đãi, cộng với các bằng chứng xã hội

Các lợi ích nằm ngay bên dưới hoặc bên cạnh trangg chính. Tốt nhất nên tổ chức chúng dưới dạng dấu đầu dòng để làm cho chúng nổi bật và dễ đọc. Những lợi ích mô tả hiệu quả lý do tại sao sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có lợi thế lớn đối với khách hàng của bạn là có tác động mạnh nhất. Hơn nữa, hãy tìm sự cân bằng giữa tuyên bố dựa trên lợi ích và tuyên bố dựa trên tính năng, vì tốt hơn hết bạn nên tập trung vào nhu cầu đích thực là quan trọng nhất đối với người mua của bạn.

Tất nhiên, phần này của trang đích cũng cung cấp một cơ hội tuyệt vời khác để thêm các từ khóa chiến lược của bạn. Mỗi lợi ích nên bao gồm ít nhất một từ khóa quan trọng đối với bạn và doanh nghiệp của bạn. Sử dụng ảnh chụp màn hình nếu có thể để thêm tính năng trực quan vào một lợi ích.

Bằng chứng xã hội có sức thuyết phục vì vậy hãy sử dụng nó trên các trang đích của bạn! Những lời chứng thực xác thực những lợi ích nêu trên bằng những câu chuyện thực tế, làm tăng độ tin cậy. Cho dù bạn đã bao gồm một Tweet nhỏ hay dành toàn bộ trang của mình để làm chứng, thì bằng chứng xã hội tích cực chắc chắn là điều chúng ta phải bổ sung vào.

Đối với viết bài quảng cáo và SEO, bạn không thể can thiệp vào từ ngữ chính xác mà các đại sứ thương hiệu của bạn đã quyết định sử dụng, vì vậy hãy để thể hiện ban đầu của cá tính người mua của bạn tuôn trào. Miễn là những lời chứng thực có liên quan về mặt ngữ nghĩa với doanh nghiệp của bạn (và đúng như vậy), chúng sẽ củng cố tối ưu hóa tổng thể trang web của bạn và tăng số lượng từ của nó. Và như bạn đã biết, độ dài nội dung là một yếu tố xếp hạng có lợi cho bạn.

Kêu gọi hành động = thực hiện hoặc bỏ nó

Phần này có thể là người tạo giao dịch hoặc người phá giao dịch. Nó là điểm tập trung của bất kỳ trang đích nào. Đây là lý do tại sao CTA cần phải là trung tâm của sự chú ý và có thể nhìn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bản sao nút của nó cần phải thúc đẩy các khách hàng tiềm năng quyết định, dù nên lấy hay bỏ nó. CTA của bạn phải rõ ràng, đơn giản và giải thích điều gì sẽ xảy ra khi người dùng nhấp vào nó.

TÓM LẠI

Thực hiện tất cả những lời khuyên hữu ích này và sử dụng chúng tốt; tuy nhiên, hãy nhớ rằng không có lý thuyết nào chắc chắn cung cấp cho bạn kết quả tốt nhất. Tiếp thị là tất cả các vấn đề về việc kiểm tra và điều chỉnh liên tục để cô lập tác động của một thay đổi nhất định và tìm ra những gì phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.


Từ khóa: CẤU TRÚC NỘI DUNG 1 TRANG LANDING PAGE CẦN CÓ

  MENU