Thiết kế website Cần Thơ 0963 64 24 26            

Ngày đăng: 09-11-2023   Đã xem: 144

Codeigniter 4 - Ví dụ về Đăng nhập và Đăng kýTrong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn cách tạo ví dụ đăng nhập và đăng nhập User Login trong Codeigniter 4 (Ví dụ đăng nhập và đăng ký Codeigniter 4).
 Tổng quan:

Bước 1: Cài đặt Codeigniter 4
Bước 2: Thiết lập cấu hình cơ sở dữ liệu - Database
Bước 3: Tạo CSDL thông qua migration
Bước 4: Tạo Controllers và Models
Bước 5: Tạo các tùy chỉnh xác thực
Bước 6: Tạo bộ lọc
Bước 7: Tạo route
Bước 8: Tạo Views
Bước 9: Chạy ứng dụng của chúng tôi

CÀI ĐẶT CODEIGNITER 4

Nếu bạn muốn tải về hoặc cài đặt CodeIgniter 4, bạn có thể click vào link URL bên dưới: Cách cài đặt CodeIgniter 4 theo cách thức tải thủ công, Composer, Git.

CÀI ĐẶT CẤU HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

Sau khi hoàn tất cài đặt CodeIgniter 4, chúng ta phải cấu hình CSDL. Và giờ thì chúng ta mở tập tin .env (môi trường) và cấu hình các thông tin: CSDL bao gồm tên CSDL, username, password trong tập tin .env. Xem các cấu hình thay đổi trong tập tin .env dưới đây:

 

 

TẠO BẢNG TABLE THÔNG QUA MIGRATION

Bây giờ, chúng ta cần phải migrate (móc nối tạo bảng) tạo bảng Users. Chúng ta có thể dễ dàng thiết lập User table thông qua việc gõ câu lệnh bên dưới.

php spark migrate

TẠO CONTROLLERS VÀ MODEL

Chúng ta tạo Controllers và Model. Nào, xem ví dụ bên dưới nhé:

App/Controllers/Login.php


Từ khóa: Codeigniter 4 - Ví dụ về Đăng nhập và Đăng ký

  MENU