Thiết kế website Cần Thơ 0963 64 24 26            

Ngày đăng: 09-11-2023   Đã xem: 158

React với React Native - Sự khác biệt giữa React và React Native - RN-2


Bài đăng này là tất cả về React V / s React Native. Trước hết, chúng ta sẽ hiểu chúng là gì và sự khác biệt giữa chúng là gì.

Jordan Walke và nhóm của anh ấy từ Facebook đã phát hành thư viện React JS vào năm 2011. Giao diện người dùng (UI) năng động và hiệu suất cao là mục tiêu để phát triển React.js.

React với React Native - Sự khác biệt giữa React và React Native - RN-2

Bài đăng này là tất cả về React V / s React Native. Trước hết, chúng ta sẽ hiểu chúng là gì và sự khác biệt giữa chúng là gì.

Jordan Walke và nhóm của anh ấy từ Facebook đã phát hành thư viện React JS vào năm 2011. Giao diện người dùng (UI) năng động và hiệu suất cao là mục tiêu để phát triển React.js. Hai năm sau khi nhóm thực hiện Open Sourced React.js, họ cũng đã phát hành React Native vào năm 2015.

React.js (React hoặc ReactJS)

Thư viện JavaScript chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống phân cấp của các thành phần giao diện người dùng. Nói cách khác, chúng ta có thể nói cái nào chịu trách nhiệm cho việc hiển thị các thành phần UI. Cung cấp hỗ trợ cho cả giao diện người dùng và phía máy chủ. Hãy nhớ rằng, React.js chỉ là phần V của khuôn khổ MVC, một thư viện dùng để hiển thị các khung nhìn của bạn.

React Native

Một khuôn khổ để xây dựng các ứng dụng gốc sử dụng JavaScript, vì vậy bạn có thể nói rằng nó không chạy mã HTML với JS trong chế độ xem web bằng cách sử dụng các API web gốc, vì vậy nó không phải là một nền tảng phát triển ứng dụng kết hợp. Nó biên dịch thành các thành phần ứng dụng gốc, giúp bạn có thể tạo các ứng dụng di động gốc (native mobile app).

 

React React Native
React là trừu tượng cơ sở (dịch tiếng Việt nghe hơi khó hiểu) của các REact DOM trên nền tảng web. React là trừu tượng cơ sở vì thế cú pháp và điều hướng vẫn giữ nguyên, nhưng các thành phần components thì khác nhau
1 thư viện Javascript mà bạn sử dụng trong việc xây dựng các lớp UI Một nền tảng hoàn hảo cho phép bạn xây dựng các ứng dụng di động gốc đa nền tảng
Mã trình duyệt trong React được render thông qua các Virtual DOM Các API gốc dùng để render các thành phần trên mobile 
HTML JSX
CSS Stylesheet
Có thể xây dựng các hiệu ứng động với CSS như việc phát triển web thông thường xưa nay Phải sử dụng API đi kèm với React Native để tạo ra các chuyển động khác nhau cho các thành phần khác nhau của ứng dụng
Lý tưởng trong việc xây dựng các UI đẹp cho các giao diện hiển thị Giúp bạn xây dựng ứng dụng mobile đúng nghĩa

 

So sánh React Native và ReactJS


Từ khóa: React với React Native - Sự khác biệt giữa React và React Native - RN-2

  MENU