Thiết kế website Cần Thơ 0963 64 24 26            

Ngày đăng: 09-11-2023   Đã xem: 154

THIẾT LẬP NÚT KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG TRÊN LANDING PAGE


Lời kêu gọi hành động thường là một nút có thể nhấp được và tự động đăng ký chúng vào danh sách email của bạn hoặc kích hoạt biểu mẫu đăng ký cần được hoàn thành, giống như biểu mẫu Marie Forleo dành cho khách truy cập trang web.

THIẾT LẬP NÚT KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG TRÊN LANDING PAGE

Bên cạnh dòng tiêu đề của trang đích, lời kêu gọi hành động (CTA) có lẽ là phần quan trọng nhất tiếp theo của một trang đích hiệu quả. Lời kêu gọi hành động cho những người truy cập trang web của bạn cần phải chính xác với những gì bạn muốn họ làm, những gì họ sẽ nhận được khi làm điều đó và cách thực hiện.

Lời kêu gọi hành động thường là một nút có thể nhấp được và tự động đăng ký chúng vào danh sách email của bạn hoặc kích hoạt biểu mẫu đăng ký cần được hoàn thành, giống như biểu mẫu Marie Forleo dành cho khách truy cập trang web.

Khi bạn nhấp vào nút gọi hành động “Tải xuống ngay bây giờ”, chúng ta sẽ thấy có kết quả.

 

Kêu gọi hành động - thiết kế website tại Bình Dương

 

 

Bạn được đưa đến biểu mẫu đăng ký thực tế, nơi bạn nhập chi tiết liên hệ của mình:

 

kêu gọi hành động từ phía người dùng

 

Bạn có thể có một nút CTA trên trang đích của mình hoặc bạn có thể muốn có một vài nút cũng được. Nhưng bất kể bạn làm gì, hãy đảm bảo rằng bất kỳ ai truy cập trang đích của trang web của bạn đều hiểu rõ rằng bạn cần phải nhấp vào nút đó.

Và bạn có nó rồi đấy! Bây giờ bạn biết cách cấu trúc một trang đích hiệu quả có thể chuyển đổi.

Nếu bạn tình cờ cung cấp sách điện tử hoặc tệp có thể tải xuống khác làm điều hướng trên trang đích của mình, hãy nhớ kiểm tra cách theo dõi và xem chính xác lượt tải xuống tệp trong Google Analytics.


Từ khóa: THIẾT LẬP NÚT KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG TRÊN LANDING PAGE

  MENU